ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności Wstęp Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021.01.04 Wstęp Daty publikacji i aktualizacji • Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.15 Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ek.zgora.pl; www.sp22.ek.zgora.pl; www.lo2.ek.zgora.pl Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Strony są jest responsywne. Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu (wynik maksymalny może wynieść 100): dla strony www.lo2.ek.zgora.pl wynik wynosi 94.88%, dla www.sp22.ek.zgor.pl wynik wynosi 99.14, dla strony www.ek.zgora.pl wynik wynosi 99.38 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi - WCAG 2.0: • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie • skala szarości • wysoki kontrast • jasne tło • podświetlane linki • czytelna czcionka • mapa strony – w prawym dolnym rogu. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej. Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Majorczyk • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 454 23 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych • Adres: ul. Zachodnia 63 a, 65-552 Zielona Góra • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 456 49 75 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/. Dostępność architektoniczna Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zlokalizowany jest w dwóch budynkach z dostępem do windy do każdej kondygnacji, z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pozbawione są progów, podjazd dla wózków przy ulicy Francuskiej 25a oraz dostosowana toaleta. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane, szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Załączniki

Pobierz dane XML Deklaracja dostępności Wstęp Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021.01.04 Wstęp Daty publikacji i aktualizacji • Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.15 Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ek.zgora.pl; www.sp22.ek.zgora.pl; www.lo2.ek.zgora.pl Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Strony są jest responsywne. Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu (wynik maksymalny może wynieść 100): dla strony www.lo2.ek.zgora.pl wynik wynosi 94.88%, dla www.sp22.ek.zgor.pl wynik wynosi 99.14, dla strony www.ek.zgora.pl wynik wynosi 99.38 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi - WCAG 2.0: • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie • skala szarości • wysoki kontrast • jasne tło • podświetlane linki • czytelna czcionka • mapa strony – w prawym dolnym rogu. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej. Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Majorczyk • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 454 23 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych • Adres: ul. Zachodnia 63 a, 65-552 Zielona Góra • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 456 49 75 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/. Dostępność architektoniczna Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zlokalizowany jest w dwóch budynkach z dostępem do windy do każdej kondygnacji, z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pozbawione są progów, podjazd dla wózków przy ulicy Francuskiej 25a oraz dostosowana toaleta. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane, szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Drukuj informację Deklaracja dostępności Wstęp Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021.01.04 Wstęp Daty publikacji i aktualizacji • Data publikacji strony internetowej: 2015.09.01 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.15 Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ek.zgora.pl; www.sp22.ek.zgora.pl; www.lo2.ek.zgora.pl Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Strony są jest responsywne. Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu (wynik maksymalny może wynieść 100): dla strony www.lo2.ek.zgora.pl wynik wynosi 94.88%, dla www.sp22.ek.zgor.pl wynik wynosi 99.14, dla strony www.ek.zgora.pl wynik wynosi 99.38 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Spełnia wymogi dotyczące tworzenia treści stron internetowych bardziej dostępnymi - WCAG 2.0: • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie • skala szarości • wysoki kontrast • jasne tło • podświetlane linki • czytelna czcionka • mapa strony – w prawym dolnym rogu. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej. Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Majorczyk • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 454 23 01 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych • Adres: ul. Zachodnia 63 a, 65-552 Zielona Góra • E-mail: [email protected] • Telefon: +48 68 456 49 75 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/. Dostępność architektoniczna Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze zlokalizowany jest w dwóch budynkach z dostępem do windy do każdej kondygnacji, z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pozbawione są progów, podjazd dla wózków przy ulicy Francuskiej 25a oraz dostosowana toaleta. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane, szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Szpakowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-17 15:30:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szpakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-17 15:31:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szpakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-17 15:36:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »