ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2017-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana windy dla Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.6 KiB)
 • Projekt budowlano wykonawczy (PDF, 6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 480 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr 1- 6 do SIWZ- wersja edytowalna (DOC, 628 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ wraz z wyjaśnieniami (PDF) (PDF, 27.6 KiB)
 • Pytania (1) do SIWZ wraz z wyjaśnieniami- sprostowanie (PDF, 27.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 42.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 387.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57 KiB)