Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Doposażenie Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowej nr 22 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Finansowanie: Wspólne

Nr UZP: 2022/BZP 00167812/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-01 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-01 09:01:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ na adres skrzynki ePUAP zamawiającego podany w SWZ.

Ogłoszono dnia: 2022-05-19 przez

Treść:

Doposażenie Zespołu Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej - Szkoły Podstawowej nr 22 - w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

Załączniki